Srpen 2006

Oznam pre Dobrovoľné hasičské zbory

31. srpna 2006 v 14:44 | H.a.c.ker |  Informácie

Oznam pre Dobrovoľné hasičské zbory

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky oznamuje všetkým Dobrovoľným hasičským zborom, že Správa štátnych hmotných rezerv SR vyčleňuje zo zásob mobilizačných rezerv od ochraňovateľských subjektov Slovenskej autobusovej dopravy materiál použiteľný pre potreby Dobrovoľných hasičských zborov. Ide hlavne o striekačky PPS-8, PPS-12, ale aj iný materiál použiteľný pri činnosti DHZ.
Bližšia špecifikácia tohto materiálu, orientačné znalecké ceny jednotlivých komponentov podľa veku a technického stavu ako aj kontaktné telefónne číslo na zodpovednú osobu nájdete na internetovej stránke SŠHR SR na adrese www.reserves.gov.sk v časti Štatút SŠHR SR - Hnuteľný majetok.
20.10.2004

Pozvánky:

31. srpna 2006 v 14:43 | H.a.c.ker |  Pozvánky na súťaže
XIII. ročník Celookresnej hasičskej nedele; 3.9.2006 o 8,00 hod., Lipt. Mikuláš; OR HaZZ Lipt. Mikuláš, E. Krajčiová, tel. 044-5472 401, OV DPO Lipt. Mikuláš, D. Števková, tel. 044 5522 569
PROPOZÍCIE:
Preteká sa podla hura systemu, 2xB, povolene sportove naradie, spojky mozu byt zasunute v sebe avsak nesmu byt spojene,kosik moze byt zasunuty ale nie spojeny so savicou. savice lubovolnym sposobom,min 1 meter ich dlzky musi zasahovat do zakladne.mozu byt pouzite max 3 kluce.priprava zakl. max 4 min, terce sklopne s dig. casomierou.jaden pokus, start 6 metrov, povrch asfaltovy po celej dlzke navyse na urovni rozdelovaca tzv. retarder, prilba opasok, 7 clenov, kategorie muzi z liptova,muzi mimo lipt., muzi nad 35, zeny, profici. D za nenaskrutkovany kos nad hladinou, jeho dokrucanie pod hladinou, pri jeho odpadnuti pod hladinou alebo po vybrati z kade.bez startovneho. bez gulasu ak sa prihlasite az rano v den konania. dna 3.9. o 8.00 h.aspon takto v kratkosti, ak to pomoze.


VI. ročník súťaže - "Memoriál Ľ. Heglasa v Rakovej"; 26.8.2006, areál zdravia; Ľ. Kováčik, Raková 843, mob. 0903-709 188


Požiarny útok s vodou v Makove; 16.9.2006, Makov; M. Kubošník, Makov 114, mob. 0908-247 776


Súťaž "O pohár riaditeľa VILIJA" v Rakovej; 24.9.2006, Raková; Ľ. Kováčik, Raková 843, mob. 0903-709 188


Súťaž žiakov Čierne v.k.; 1.10.2006, Čierne; I. Moravec, Čierne 781, mob. 0915-431 500

Požiarnická súťaž o Pohár primátora mesta KNM

31. srpna 2006 v 14:09 | H.a.c.ker |  Výsledky súťaží
Požiarnická súťaž o Pohár primátora mesta organizovaná DHZ
od roku 1993
Ročník
Rok
1. miesto
2. miesto
3. miesto
I.
1993
DHZ Skalité
DHZ Dulov
DHZ Kys.N.Mesto
II.
1994
DHZ Skalité
DHZ Kys.N.Mesto
DHZ Likavka
III.
1995
DHZ Skalité
DHZ Kys.N.Mesto
DHZ Krasňany
IV.
1996
DHZ Skalité
DHZ Ledn. Rovné
DHZ Klokočov
V.
1997
DHZ Kys.N.Mesto
DHZ Krasňany
DHZ Nesluša
VI.
1998
DHZ Skalité
DHZ Ochodnica
DHZ Lop. Pažite
VII.
1999
DHZ Skalité
DHZ Likavka
DHZ Kys.N.Mesto
VIII.
2000
DHZ Žilina
DHZ Podvysoká
DHZ Skalité
IX.
2001
DHZ Podvysoká
DHZ Kys.N.Mesto
DHZ Lop. Pažite
X.
2002
DHZ Žilina
DHZ Skalité
DHZ Podvysoká
XI.
2003
DHZ Rudinka
DHZ Kys.N.Mesto
Nová Baňa ženy
XII.
2004
DHZ Hranovnica
DHZ Rudinka
DHZ Trnové
XIV
2006
DHZ RUDINKA
DHZ Kys.N.Mesto 2
DHZ Kys.N.Mesto 1


Zloženie výboru DHZ Kysucké Nové Mesto v roku 2004

31. srpna 2006 v 14:06 | H.a.c.ker |  Zaujímavosti
Zloženie výboru DHZ Kysucké Nové Mesto v roku 2004
Predseda Jaroslav Belko
Veliteľ Miroslav Kuric
Tajomník Ing. Ferdinand Kubišta
Pokladník Ondrej Belko
Hospodár Miroslav Kuric
Strojník Štefan Belko
Prevencia Ľudovít Hoch
Vedúci mládeže Ondrej Belko,Štefan Belko
Člen výbor :Rudolf Čambor, Emil Lulek,
Eduard Lisko, Ladislav Kloták, Dušan Macášek,
Dušan Šamaj, Anton Širanec
Revízna komisia
Predseda Pavol Orieščík
Členovia Tibor Vlček, Mária Macášková.

História DHZ KNM

31. srpna 2006 v 14:02 | H.a.c.ker |  Historia
V roku 1872 Obecné zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto rozhodlo, že veci slúžiace na hasenie požiarov, ktoré boli doposiaľ roztrúsené a umiestnené po rôznych remeselníckych cechoch a po domoch u obyvateľov mesta, sústrediť v strede mesta a pre tento účel postaviť hasičské skladisko. Za týmto účelom obecné zastupiteľstvo vytvorilo komisiu na čele ktorej stál notár a richtár mesta. Rozhodovanie a práca komisie trvala do roku 1878, teda celých 6 rokov. Výsledkom bolo postavenie hasičského skladiska v zadnej časti hotela Mýto. Do skladu bola sústredená všetka vtedajšia technika a náradie. V tejto dobe komisia rozhodla zakúpiť aj novú štvorkolesovú ručnú hasičskú striekačku od Jána Ševčíka. Táto bola umiestnená v postavenom hasičskom sklade. Tak sa vytvorili prvé materiálne podmienky pre vznik dobrovoľného hasičského zboru mesta.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Kysucké Nové Mesto bol založený v roku 1878 a jeho prvým veliteľom sa stal Ján Meliš. Zbor mal 57 členov. K zakladajúcim členom patrili Ján Augustini, Jozef Bartoš, Bérius Bartolomej, Anton Bielek, Ondrej a Pavol Brodňan, Ondrej Drobný, Ján a František Ďurana, Ján a Jozef Galvánek, Ondrej Harvančík, Ondrej Hazucha, Ján Horák, Karol a František Hohoš, Štefan Intribus, Pavol Kalinay, Ján Kolárik, Pavol Kosliar, Jozef Kotyra, Štefan Králik, Pavol Lacko, Ondrej Letko, Pavol Lukáč, Štefan Macášek, Štefan Macho, Pavol Majdák, Ján a Anton Majer, Ján Matýsek, Henrich Nurumberk, Pavol Očko, Ladislav Pakoš, Jozef, Peter a Ondrej Papšo , Tomáš Trnovec, Armín Schlenger, Ján Šidlo, Ľudvik Šimendi, Ján Školník, Alexander Špreno, Anton a Pavol Šujanský, Jozef Šurman, Jozef a Štefan Tabak, Štefan Tichý, Ján a Imrich Vnuk a Ján Vondráček.
V roku 1890 sa uskutočnila reorganizácia zboru a jeho veliteľom sa stal Štefan Macášek, okresný hájnik. Zbor mal 50 členov.
V tomto období veliacou rečou v zbore bola maďarčina, ktorú členovia odmietali.
Do tohoto obdobia zapadá najväčšia živelná pohroma, ktorou bolo postihnuté mesto Kysucké Nové Mesto. 16.augusta 1904 prakticky celé vyhorelo a pri požiari boli zničené aj všetky materiálne prostriedky DHZ včítane ručnej štvorkolesovej hasičskej striekačky.
Po tomto katastrofálnom požiari činnosť zboru dosť dlho stagnovala. K stagnácii prispeli aj hospodárska a sociálna kríza v Rakúsko-Uhorskej monarchii a I. svetová vojna /1914/, do ktorej bola povolaná väčšina členov DHZ. Napriek tomu DHZ mesta bol schopný lokalizovať menšie požiare. K jeho akcieschopnosti prispelo zakúpenie novej ručnej štvorkolesovej hasičskej striekačky s príslušenstvom v roku 1910. Zbor prežil vojnové roky.
Jeho činnosť sa po I. svetovej vojne a vzniku ČSR začína oživovať až po roku 1921, keď ministerstvo s plnou mocou pre Slovensko vydalo Smernicu zo 16.11.1921 o zostavení obecných požiarnych štatútov. Takýto štatút bol vydaný aj v Kysuckom Novom Meste.
Ako sme už uviedli, 6.8.1922 bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku, so sídlom v Martine, ktorej členom sa stal aj DHZ Kysucké Nové Mesto. Prvé valné zhromaždenie zboru po vzniku ČSR sa konalo 14.1.1923. Od tohoto dátumu sa datuje aj znovuoživenie jeho činnosti. Za veliteľa bol opätovne zvolený Štefan Macášek. Zástupcom veliteľa sa stal Július Maťašovský. Do vedenia zboru boli zvolení Ján Bubík /tajomník/, Pavol Kosliar /pokladník/, Ján Sovík /hospodár/, Vilém Fridrich /lekár zboru/, Jozef Turza /hlavný trubač zboru/, Martin Rarko a Ján Bezdek /trubači zboru/. Zbor mal 31 členov a tvorili ho : Arpád Braciník, Ján Budinský, Ignác Čuntala, Pavol Ďurana, Lambert Haluzka, Ľudvík Hazucha, Jozef Hollý, Jozef Kosliar, František Krutilik, Karol Kuník, Ondrej a Vojtech Letko, Ľudvik a Robert Macášek, Jozef Maťašovský, Ján Mekiňa, Jozef Višňovský, Jozef Rárko, Kajtan Starinský, Jozef Šotkovský, František Zajac, Dominik Zervan , Oldřich Žitníka Alojz Starinský.
Do zboru postupne pribúdali ďalší členovia a tento mal v roku 1934 už 52 členov.
Činnosť DHZ mesta v období po roku 1923 bola aktívna a cieľavedomá. Svedčia o tom zápisy zo zasadaní, kde sú menovite uvádzaní členovia, ktorí boli kritizovaní za neplnenie zloženého sľubu člena DHZ. Zbor mal pevne stanovené dni vykonávania nácviku a to na každú nedeľu v týždni. Podstatnú zásluhu na vysokej akcieschopnosti zboru a disciplíne mal jeho veliteľ Štefan Macášek, ale aj jednotliví členovia.
Na valnom zhromaždení zboru 23.4.1929 bolo rozhodnuté zakúpiť hasičskú zástavu a dve stuhy. Táto bola zakúpená z príspevkov mestského zastupiteľstva, urbariátu a občanov. Nie je zachovaná výška jednotlivých príspevkov. Príspevky občanov sú vylisované na železných štítkoch umiestnených na rukoväti zástavy. Zástava bola vysvätená 5.7.1929. Za krstné matky tohoto práporu boli vybrané občianky mesta Ľudmila Kavacká a Elena Bielková, ktoré prispeli na jeho zakúpenie a zástavu ozdobne vyšili. Ich mená sú uvedené na dvoch stuhách zástavy. Zástava sa zachovala do dnešných dní a je vzácnou relikviou zboru.
Existujúce materiálne vybavenie zboru, ručná štvorkolesová hasičská striekačka, nepostačovalo a nevyhovovalo na likvidáciu častých požiarov v meste a blízkych dedinách. Valné zhromaždenie zboru v roku 1928 preto rozhodlo zakúpiť automobilovú hasičskú striekačku, ktorá by bola zárukou rýchleho príchodu k požiaru a účinného zásahu. Na jej zakúpenie bola vypísaná verejná zbierka. Cieľ sa za účinnej pomoci mesta, jeho starostu Jozefa Galvánka a výsledkov zbierky podarilo dosiahnuť. V 9. mesiaci roku 1930 bola zakúpená automobilová hasičská striekačka TATRA 54-Brek s vodným čerpadlom výkonu 1 200 litrov za minútu a potrebným vybavením. K nej bol zároveň zakúpený samostatný motorový agregát PS4 - prenosná striekačka. Automobilová striekačka bola dočasne uložená v súkromnej autodielni člena DHZ Arpáda Braciníka, ktorý bol ustanovený za hlavného strojníka. DHZ a mesto na valnom zhromaždení zboru v roku 1931 rozhodli o postavení murovanej hasičskej zbrojnice. Táto bola postavená v roku 1932 a nachádzala sa na Rieke za hotelom Mýto /dnešná Jesenského ulica/. Zbrojnica bola dvojboxová s nevyhnutnými priestormi pre činnosť DHZ a dielňou. Zbrojnica bola zbúraná v roku 1975 v dôsledku novej bytovej výstavby.
Slávnostná vysviacka zbrojnice a automobilovej striekačky sa uskutočnila 18. 8. 1932. Súčasťou oslavy bolo námetové cvičenie zboru, ktorého námet bol podobný záchrane dolného Mariánskeho kostola pri požiari v roku 1904. Vysviacky sa zúčastnilo 349 uniformovaných hasičov z 24 DHZ :
DHZ
Členov
DHZ
Členov
Kysucké Nové Mesto
44
Ochodnica
15
Žilina
15
Snežnica
14
Jablunkov
18
Rudina
13
Bytča
12
Brodno
14
Kysucký Lieskovec
15
Vranie
13
Horný Vadičov
16
Zádubnie
12
Dolný Vadičov
8
Nesluša
18
Kotrčiná Lúčka
12
Povina
11
Lopušné Pažite
14
Krásno nad Kysucou
21
Budatínska Lehota
13
Zborov
12
Lodno
7
Rudinská
12
Dunajov
8
Radoľa
12
Vysviacku vykonal dôstojný pán farár Štefan Kapalay. Na pokrytie nákladov spojených s vysviackou pre účastníkov bolo zhotovených 500 kusov pamätných odznakov a ich predaj tieto výdavky plne pokryl.
Nová, na danú dobu moderná technika, nevídanou mierou zaktivizovala celú činnosť DHZ mesta a jej členov.
Dobové fotografie a záznamy svedčia, že členovia DHZ mimo výcviku a plnenia svojho základného poslania nechýbali v tejto dobe ako asistencia pri oslavách ani jediného štátneho a cirkevného sviatku, osláv významných jubileí a hasičských slávností. Tak napríklad len v roku 1934 sa zúčastnili na oslavách v Opave, Jablunkove a Starej Bystrici. Obdobne hasiči z DHZ mesta stavali do roku 1939 čestnú stráž pri buste prezidenta Masaryka postavenej na námestí mesta.
Časté požiare v tomto období vyvolali potrebu lepšieho spojenia a hlásnej služby. Valné zhromaždenie v roku 1936 rozhodlo a následne bola zavedená samostatná telefonická linka do bytu veliteľa DHZ a na budove mestského úradu namontovaná poplašná siréna.
8.3.1938 zomrel dlhoročný veliteľ DHZ Kysucké Nové Mesto a vrchný dozorca okresnej hasičskej jednoty Štefan Macášek. Bol s patričnými poctami odprevadený na poslednej ceste za veľkej účasti hasičstva v uniformách. Bola to posledná pocta a poďakovanie za jeho príkladnú prácu v prospech hasičstva na Kysuciach.
Za nového veliteľa DHZ mesta bol zvolený Július Maťašovský, ktorý predtým vykonával funkciu zástupcu veliteľa. Pod vedením nového veliteľa pokračoval výcvik a spoločné cvičenia hasičov z okolitých DHZ v duchu už zavedených metód, ktoré udržiavali zbor vo vysokej akcieschopnosti. Pre ilustráciu uvádzame, že zbor sa podieľal v rokoch 1930-1939 na zdolávaní 206 požiarov v obciach a meste okresu. Najviac požiarov v tejto dobe vzniklo v Kysuckom Novom Meste /79/, Povine /23/, Krásne nad Kysucou /21/, Radoli /17/, Budatínskej Lehote /16/ a Nesluši /15/.
V rokoch 1930 -1939 vo veľkej miere sa dobrovoľné hasičské zbory starali aj o zdravotnú službu a ochranu. Tak aj pri DHZ Kysucké Nové Mesto vznikla samaritánska /zdravotná/ skupina pre službu vyškolených žien. Tieto sa stali príslušníčkami zboru. Boli to :
Margita Behúňová, Mária Hohošová, Irena Matýsková,
Emília Behúňova, Anna Hančová, Anna Mestická,
Margita Behúňová, Ľudmila Hanzelová, Mária Ondrušková,
Janka Brežná, Mária Chromiaková, Alžbeta Rezeková,
Margita Ďuranová, Berta Chromiaková, Margita Sovíková,
Štefánia Ďuranová, Mária Malíková, Irena Urbanová.
Pavla Fridrichová, Kamila Majstríková,
Návštevnosť

30. srpna 2006 v 16:51 | MS_Boss |  Kontakt
TOPlist

Video

30. srpna 2006 v 16:50 | H.a.c.ker |  Galéria
Nesluša 2007-2.miesto : http://ceknito.cz/video/61629
Dolný Vadičov 2007-5 .miesto : http://ceknito.cz/video/59027
Trnové- Začiatok SSHL -N.p. : http://www.ceknito.cz/video/49828
Okresné kolo v KNM. 2.Miesto : http://www.ceknito.cz/video/49644

Kontakty na tvorcov stránky:

30. srpna 2006 v 16:34 | H.a.c.ker |  Kontakt

Freerunerpk@azet.sk ICQ: 372-633-355

MS_Boss@azet.sk ICQ: 197-837-613


Výsledky súťaží za rok 2004

30. srpna 2006 v 7:42 | MS_Boss |  Výsledky súťaží
KATEGÓRIAMIESTO KONANIAUMIESTNENIE
MužiRUDINKA9
DetiLOPUŠNÉ PAŽITE2
MužiLODNO2
DetiLODNO2
DetiRUDINA1
MužiRUDINA3
MužiRUDINKA2
DetiRUDINKA1
MužiKNM1
Deti 1KNM4
Deti 2KNM6
MužiKYSUCKÝ LIESKOVEC2
DetiKYSUCKÝ LIESKOVEC1
DetiPREDMIER1
DetiLOPUŠNÉ PAŽITE1
MužiLOPUŠNÉ PAŽITE2
MužiBRODNO9
MužiHORNÝ VADIČOV1
MužiLIETAVSKÁ SVINNÁ1
Muži 1BUDATÍNSKA LEHOTA1
Muži 2BUDATÍNSKA LEHOTA2
MužiSNEŽNICA2

Výsledky súťaźí za rok 2005

29. srpna 2006 v 18:06 | Hacker |  Výsledky súťaží

Výsledky súťaźí za rok 2005:
D-deti
M-muži
KATEGÓRIAMIESTO KONANIAUMIESTNENIE
DLOPUŠNÉ PAŽITE1
MRUDINKA- PPDHZ3
DORASTRUDINKA-PPDHZ1
MZILINA4
MLODNO3
MLODNO5
MDOLNÝ HRIČOV7
MRUDINA2
MRUDINA3
MHLINÍK4
MKNM6
MKNM7
MRUDINKA6
MRUDINKA11
MOCHODNICA1
MOCHODNICA2
MKAMENNÁ PORUBA7
MKAMENNÁ PORUBA8
MLOPUŠNÉ PAŽITE1
MLOPUŠNÉ PAŽITE3
MPREDMIER7
MKYSUCKÝ LIESKOVEC3
MKYSUCKÝ LIESKOVEC6
MOŠČADNICA3
MLIETAVSKÁ SVINNÁ1
MRAKOVÁN
ML.MIKULÁŠ11
ML.MIKULÁŠ26
MSKALITÉ7
DORASTMOŠOVCE5
DLODNO1
DRUDINA2
DKNM1
DRUDINKA2
DOCHODNICA1
DKAMENNÁ PORUBA1
DLOPUŠNÉ PAŽITE1
DPREDMIERN

Fotogaléria

27. srpna 2006 v 18:15 | Hacker |  Galéria

WWW stránky

27. srpna 2006 v 18:08 | Hacker |  Zaujímavosti
www.hasici.sk - Stránka o hasičoch z DHZ Spišské Bystré.
www.blog.lide.cz/dpopresov - Informácie o činnosti Dobrovoľných hasičov z okresu Prešov.
www.dhz.zupcany.szm.sk - stránka DHZ Župčany, okres Prešov.
www.blog.lide.cz/hubosovce - stránky DHZ Hubošovce
www.blog.lide.cz/capay - stránky DHZ Prešov
www.blog.lide.cz/cervenica - Červenica - Prešovská
www.hasici-gerlachov.sk - DHZ Gerlachov
www.novysalas.szm.sk - DHZ Novy Salaš
www.dhz-trnove.netfinity.sk - DHZ Žilina - Trnové
www.webpark.sk/hasici-brezova - DHZ Brezová pod Bradlom
www.dhz.nitrianskepravno.sk- DHZ Nitrianske Pravno
www.hasici.biz - DHZ Spišská Sobota
www.hazz.sk - stránka Hasičského a záchranného zboru
www.aas.org/webfire - kompletné informácie o požiarnej ochrane. Nájdete tu stránku MPZ Bratislava
www.hbzs.sk - Hlavná banská záchranná stanica Prievidza, o.z. Stránka banských záchranárov. Nájdete tu informácie o Vyhľadávacom záchrannom tíme.
www.firefighters.cz - Prague firefighter server hasiči mesta Praha. Informácie, technika, fotografie, akcie, novinky a všetko o ľuďoch, ktorí sú tam, odkiaľ iní utekajú.
CTIF - Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov.
F.W.V.F.A. - Svetová federácia dobrovoľných požiarnikov.
www.arpos.sk - Asociácia rozvoja požiarnej ochrany Slovenska.
www.rescue.sk - Zaujímavá stránka s užitočnými a cennými informáciami o ochrane pred požiarmi a záchrannej činnosti.
www.pozary.cz - Požiare, štatistiky, udalosti u našich západných susedov.
www.firehouse.com - Stránka rovnomenného časopisu amerických hasičov.
National Safe Kids Campaign - Všetko o tom, čo môžeme spraviť pre bezpečnosť našich detí.

.Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch

27. srpna 2006 v 18:06 | H.a.c.ker |  Informácie

Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.
Zloženie výboru DHZ:
  • Predseda
  • Podpredseda - veliteľ
  • Podpredseda - prevencie
  • Tajomník
  • Pokladník
  • Organizačný referent
  • Referent mládeže
  • Strojník
  • Materiálovo-technický referent
  • Revizor

Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR a o nosení znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách -(Novelizované znenie)

27. srpna 2006 v 17:46 | H.a.c.ker |  Informácie
Štatút o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR a o nosení znakov, odznakov a vyznamenaní na rovnošatách -(Novelizované znenie)
I.
Zásady povyšovania
Priznanie a povyšovanie do požiarnických hodností Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa riadi podľa týchto zásad:
1) V Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je zavedené hodnostné označenie, ktoré členovia a funkcionári DPO SR nosia na náramenníkoch pracovnej, vychádzkovej i slávnostnej rovnošaty a polokošeliach.
2) Požiarnickú hodnosť DPO môžu tiež používať členovia obecných a závodných dobrovoľných požiarnych zborov, pracovníci závodných požiarnych útvarov a príslušníci Hasičského a záchranného zboru ak sú členmi DPO SR.
3) Požiarnická hodnosť v DPO SR je výrazom odborno-technickej a morálnej vyspelosti, aktívnej činnosti, skúseností a schopností každého jednotlivca plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi a zo Stanov DPO SR.
4) Pre získanie požiarnickej hodnosti DPO SR je rozhodujúce:
a) aktívna činnosť člena a funkcionára DPO SR vyjadrená v rokoch,
b) absolvovanie odborného výcviku, funkcionárskeho školenia na úrovni okresu (základné školenie a IMZ) v OŠ DPO (odborné kurzy vytipovaných odborností),
c) absolvovanie odborných kurzov, strednej a vysokej školy PO,
d) úroveň všeobecného vzdelania (základné, stredné a vysokoškolské),
e) splnenie podmienok pre získanie odznaku odbornosti I.-III. stupňa.
5) Požiarnické hodnosti v DPO sú rozdelené do nasledovných skupín:
a) skupina výkonných požiarnikov - požiarnik, starší požiarnik, vrchný požiarnik, rotník a nadrotník,
b) skupina zbormajstrov - mladší zbormajster, zbormajster, starší zbormajster a nadzbormajster,
c) skupina technikov - mladší technik, technik, starší technik a vrchný technik,
d) skupina inšpektorov - mladší inšpektor, inšpektor, starší inšpektor, vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor.
Požiarnické hodnosti DPO majú celkom 19 stupňov.
6) Popis vizuálneho označenia v DPO SR:
a) výkonní požiarnici - strieborné rozety priemeru 14 mm,
b) zbormajstri - strieborné rozety priemeru 14 mm, strieborná lemovka náramenníkov pretkávaná modrou niťou,
c) technici - zlaté rozety priemeru 18 mm,
d) inšpektori - zlaté rozety priemeru 18 mm, zlatá lemovka náramenníkov pretkávaná modrou niťou (mladší inšpektor, inšpektor a starší inšpektor), vrchný inšpektor, generálny inšpektor a hlavný inšpektor - zlaté rozety priemeru 22 mm, dvojitá zlatá lemovka náramenníkov pretkávaná modrou niťou.
7) Členovia a funkcionári sú povinní nosiť dosiahnutú hodnosť a pri služobnom styku sa vzájomne touto hodnosťou oslovovať (napr. pán starší technik a pod.).
8) Povyšovanie je vykonávané na základe hodnotenia dosiahnutých výsledkov za uplynulý výcvikový rok v dvoch termínoch (I. a IV. štvrťrok). Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané nezávisle od týchto termínov.
9) Každé povýšenie musí byť zaznamenané do osobnej karty vedenej na všetkých stupňoch organizačnej výstavby DPO SR a do členského preukazu.
10) Predkladanie návrhov na priznanie a povýšenie do hodnosti.
a) Návrhy do hodnosti v skupine výkonných požiarnikov spracuje veliteľ DPZ, prerokuje výbor DPZ a povýšenie vyhlasuje rozkazom veliteľ DPZ spravidla pri výročnom valnom zhromaždení alebo inej vhodnej príležitosti.
b) Návrhy do hodností v skupine zbormajstrov spracúva výbor DPZ a predkladá ich príslušnému OV DPO. Po prerokovaní návrhov v príslušnom výcvikovom štábe predsedníctvo OV DPO rozhodne o povýšení.
c) Návrhy v skupine zbormajstrov, technikov a inšpektorov musia byť predložené príslušnému OV DPO SR najneskôr do konca januára (I. termín) a do konca augusta (II. termín) v príslušnom kalendárnom roku.
11) Návrhy do hodností technikov a inšpektorov predkladá OV DPO na Sekretariát DPO SR v termínoch do konca februára (I. termín) a do konca septembra (II.termín) príslušného kalendárneho roka. Po prerokovaní v republikovom výcvikovom štábe DPO SR o ná- vrhoch rozhodne Prezídium DPO SR.
12) Prezídium DPO SR písomne informuje o povýšení príslušný OV DPO. Ten zabezpečí vyrozumenie DPZ a členov, ktorých sa povýšenie dotýka. Rovnako postupuje OV DPO vo vzťahu k PZ a členom pri povyšovaní v skupine zbormajstrov.
13) Veliteľ OŠ DPO povyšuje absolventov odborných kurzov podľa ustanovenia v bode 4 b) do hodnosti mladšieho zbormajstra. Ak absolvent túto hodnosť už dosiahol, povýši ho o jeden stupeň k dosiahnutej hodnosti, avšak najviac do hodnosti mladšieho technika. Absolventi diaľkového štúdia OŠ DPO a strednej školy PO sú povyšovaní podľa prospechu do hodnosti mladší technik a technik.
14) Absolventi vysokej školy požiarnej ochrany a absolventi vysokej školy všeobecného zamerania, ktorí absolvovali diaľkové štúdium v OŠ alebo v strednej škole PO sú povýšení do hodnosti starší technik. V týchto prípadoch musí byť splnená podmienka aktívnej činnosti v PO najmenej 5 rokov. Absolventi vysokých škôl všeobecného zamerania po absolvovaní odborného kurzu sú povýšení do hodnosti technik.
15) Príslušníkom a pracovníkom PO môže byť priznaná hodnosť vizuálne podobná ako je jeho vojenská hodnosť alebo hodnosť príslušníka profesionálnej požiarnej ochrany (príklad rotný až nadpráporčík - rotník až nadzbormajster a pod.). Podmienkou pre priznanie tejto hodnosti je najmenej 5-ročné aktívne členstvo v DPO SR.
16) Priznaná hodnosť má trvalý charakter, bez ohľadu na vykonávanú funkciu v orgánoch DPO SR a každý člen má právo túto hodnosť nosiť na rovnošate.
17) Ak sa člen alebo funkcionár DPO SR dopustí činu nezlučiteľného so Stanovami DPO SR, môže byť hodnosť znížená alebo odobratá v týchto prípadoch:
a) pri odsúdení člena alebo funkcionára DPO SR za závažný trestný čin po právoplatnosti rozsudku a pri preukázanom poškodení dobrého mena DPO SR,
b) pri zrušení členstva a vylúčení z radov DPO SR.
18) O odobratí alebo znížení hodnosti podľa ustanovenia odseku 17) rozhoduje ten orgán, ktorý hodnosť priznal, na návrh DPZ alebo príslušného OV DPO SR.
19) V záujme dobrého mena a reprezentácie DPO SR navonok, môže byť hodnosť prepožičaná na dobu vykonávania funkcie v orgánoch DPO SR tým funkcionárom, ktorí túto hodnosť predpí-saným spôsobom nedosiahli. Prepožičanie môže byť vykonané v týchto funkciách:
a) prezident DPO SR - hlavný inšpektor
b) generálny sekretár - generálny inšpektor
c) viceprezident a predseda RKRK - vrchný inšpektor
d) predseda KV DPO - inšpektor - starší inšpektor
e) predseda OV DPO - ml. inšpektor - inšpektor
f) podpredseda OV DPO - vrchný technik - ml. inšpektor
g) okrskový inštruktor a veliteľ - nadzbormajster
h) podpredseda a veliteľ DPZ - zbormajster
ch) podpredseda DPZ - ml. zbormajster
i) veliteľ PD - rotník
20) Hodnosť môže byť prepožičaná i pracovníkom Sekretariátu DPO SR, OŠ DPO SR, OV i KV DPO, ktorí nespĺňajú podmienky pre jej priznanie nasledovne:
a) veliteľ OŠ DPO SR a vedúci Sekretariátu DPO SR - inšpektor - vrchný inšpektor
b) podpredseda OV DPO, samostatný odborný referent Sekretariátu DPO SR, zástupca veliteľa OŠ DPO - vrchný technik
c) inštruktor OŠ DPO, tajomník OV DPO - starší technik
Ak je u prepožičaných hodností uvedené rozpätie o navrhnutej hodnosti, rozhoduje úroveň všeobecného vzdelania a predchádzajúca aktivita v DPO SR.
21) O prepožičaní hodností pre funkcionárov OV DPO rozhoduje na návrh príslušného predsedníctva OV DPO po zohľadnení organizačných, odborných kritérií a vzdelania navrhovaného Prezídium DPO SR. Podobne sa postupuje pri prepožičaní hodností pracovníkom OV DPO, OŠ DPO a Sekretariátu DPO SR. Za rovnakých podmienok rozhoduje predsedníctvo OV DPO o prepožičaní hodností funkcionárom okrskov a DPZ.
22) Funkcionári a pracovníci DPO SR v prepožičanej hodnosti nie sú povyšovaní. Ich povýšenie sa vykonáva len na úrovni priznanej hodnosti. Po ukončení doby vykonávania funkcie, pre ktorú im bola hodnosť prepožičaná, nie sú oprávnení ju ďalej nosiť. V prípade, že funkcionár vykonával funkciu dve volebné obdobia, môže mu byť prepožičaná hodnosť na návrh príslušného OV DPO priznaná bez nároku na povýšenie.
23) Zásady pre povyšovanie:
A) Každý požiarnik, člen DPO SR starší ako 18 rokov, má základnú hodnosť požiarnik. Ďalšie povyšovanie sa vykonáva podľa týchto zásad:
B) Starší požiarnik
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v DPO SR,
b) po jednom roku aktívnej činnosti, ak splnil podmienky udelenia odznaku odbornosti III. stupňa,
c) po jednom roku aktívnej činnosti, ak predtým pracoval najmenej 2 roky v požiarnickom doraste.
C) Vrchný požiarnik
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho požiarnika,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti staršieho požiarnika, ak získal odznak odbornosti III. stupňa,
c) po úspešnom absolvovaní základného školenia na úrovni okresu, predpísaného pre jednotlivé odbornosti funkcionárov DPZ.
D) Rotník
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného požiarnika,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti vrchného požiarnika, ak získal odznak odbornosti III. stupňa, v hodnote- nom období,
E) Nadrotník
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti rotníka,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti rotníka, ak získal odznak odbornosti III. stupňa v hodnotenom období,
F) Mladší zbormajster
a) po dvoch rokoch v hodnosti nadrotníka s podmienkou, že povyšovaný je nositeľom odznaku odbornosti III. stupňa,
b) po absolvovaní odborného kurzu v OŠ DPO SR s prospechom "výborný a veľmi dobrý",
c) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka, ak splnil podmienky odznaku odbornosti II. stupňa, v hodnotenom období,
d) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadrotníka bez splnenia podmienok b) a c).
G) Zbormajster
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho zbormajstra,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa, v hodnotenom období.
H) Starší zbormajster
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa v hodnotenom období.
CH) Nadzbormajster
a) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho zbormajstra,
b) po jednom roku aktívnej činnosti v hodnosti zbormajstra, ak získal odznak odbornosti II. stupňa, v hodnotenom období.
I) Mladší technik
a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra, ak je nositeľom odznaku odbornosti II. stupňa,
b) po piatich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR, ak má úplné stredoškolské vzdelanie a absolvoval odborný kurz v OŠ DPO,
c) po ôsmich rokoch aktívnej činnosti v DPO SR, ak má stredoškolské vzdelanie a absolvoval odborný kurz v OŠ DPO,
d) po absolvovaní diaľkového štúdia OŠ DPO s prospechom "dobrý",
e) po šiestich rokoch aktívnej činnosti v hodnosti nadzbormajstra bez splnenia podmienok a) až d).
J) Technik
a) po absolvovaní diaľkového štúdia v OŠ DPO s prospechom "výborný a veľmi dobrý",
b) po absolvovaní strednej školy PO s prospechom "výborný a veľmi dobrý",
c) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika, ak splnil podmienky odznaku odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
d) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho technika,
e) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak má vysokoškolské vzdelanie a absolvoval odborný kurz PO.
K) Starší technik
a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika,
b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti technika, ak splnil podmienky odznaku odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
c) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak má vysokoškolské vzdelanie všeobecného smeru doplnené absolvovaním diaľkového štúdia v OŠ DPO,
d) po piatich rokoch aktívnej činnosti, ak absolvoval vysokoškolské vzdelanie so zameraním na požiarnu ochranu.
L) Vrchný technik
a) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho technika,
b) po dvoch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho technika, ak splnil podmienky odznaku odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
M) Mladší inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti vrchného technika, ak získal odznak odbornosti I. stupňa, v hodnotenom období.
N) Inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti mladšieho inšpektora, ak získal odznak odbornosti I. stupňa v hodnotenom období.
O) Starší inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti inšpektora, ak získal odznak odbornosti I. stupňa v hodnotenom období.
P) Vrchný inšpektor
a) po štyroch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora,
b) po troch rokoch aktívnej činnosti v hodnosti staršieho inšpektora, ak získal odznak odbornosti I. stupňa v hodnotenom období.
R) Generálny inšpektor - prepožičaná hodnosť pre generálneho sekretára DPO SR
S) Hlavný inšpektor - prepožičaná hodnosť pre prezidenta DPO SR
24) Hodnosti starší inšpektor a vrchný inšpektor sú výberové. O povýšení do týchto hodností po dôslednom zvážení splnenia podmienok aktivity rozhodne Prezídium DPO SR.
25) Mimoriadne povýšenie môže byť vykonané na návrh veliteľa DPZ, výboru DPZ, OV DPO, príslušných výcvikových štábov alebo Prezídia DPO SR, najmä v týchto prípadoch:
a) za hrdinstvo a obetavú prácu pri lividácii požiarov, ekologických havárií, povodní a iných živelných pohrôm,
b) za vynikajúce výsledky pri reprezentácii DPO SR v republikových a medzinárodných súťažiach CTIF,
c) za vynikajúce plnenie úloh DPO republikového významu.
Prezident DPO SR môže vykonať mimoriadné povýšenie v prípadoch bodov a), b) a c) o jeden stupeň, o čom informuje pri najbližšom zasadaní Prezídium a jeho prostredníctvom Sekretariát DPO SR, ktorý mimoriadne povýšenie zaeviduje a informuje príslušný OV DPO.
26) Mimoriadne povýšenie vykonáva Prezídium DPO SR v skupine technikov a inšpektorov, predsedníctvo OV DPO v skupine zbormajstrov po prerokovaní v príslušnom výcvikovom štábe a veliteľ DPZ v skupine výkonných požiarnikov po prerokovaní vo výbore DPZ.
27) Ak DPZ na úrovni obce alebo podniku bezdôvodne nenastúpi k likvidácii požiaru alebo inej živelnej pohromy vo svojom hasebnom obvode, sú jeho členovia na príslušný výcvikový rok vylúčení z povyšovania.
28) Hodnotenie aktivity podľa skupín hodností.
Hodnotenie vypracuje ten orgán DPO SR, ktorý predkladá návrhy na povýšenie. Navrhovaný musí spĺňať najmenej dve podmienky aktivity pre určenú skupinu.